Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017
60 Λεπτά (2008-14)

60 Λεπτά 7ος εκπ.17

Γενικός εισαγγελέας: Κώστας Κληρίδης