Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Γαλάτεια
Ο έρωτας που ξεπερνά τα εμπόδια… Οι δυστυχίες του πολέμου… Η πάλη του καλού…