Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Γαλάτεια
Ο έρωτας που ξεπερνά τα εμπόδια… Οι δυστυχίες του πολέμου… Η πάλη του καλού…