Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
back
ΠEΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:45 ΓΑΛΑΤΕΙΑ
redesign/reddot LIVE NOW
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:28 Θέκλα, Μιλάμε ανοικτά
10:58 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 Όλα Καλά
15:40 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
16:00 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
16:40 MY STYLE ROCKS
19:10 ΓΑΛΑΤΕΙΑ
20:15 Τομές στα Γεγονότα
21:40 THE VOICE OF GREECE
00:30 MY STYLE ROCKS
02:50 Σ' ΑΓΑΠΩ
03:30 ΑΣΠΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
04:30 ΟΛΑ ΚΑΛΑ
back
ΠΑΡΑΣΚΕΥH 19 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:45 ΓΑΛΑΤΕΙΑ
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:28 Θέκλα, Μιλάμε ανοικτά
10:58 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 Όλα Καλά
15:40 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
16:20 MY STYLE ROCKS
19:10 ΓΑΛΑΤΕΙΑ
20:15 Τομές στα Γεγονότα
21:40 THE VOICE OF GREECE
22:45 MY STYLE ROCKS
02:20 Σ' ΑΓΑΠΩ
02:50 ΑΣΠΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
04:00 ΟΛΑ ΚΑΛΑ
back
ΣAΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:05 ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
05:30 ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ
05:55 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
06:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
07:00 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07:55 ΘΕΚΛΑ... μιλάμε ανοιχτά με τη Θέκλα Πετρίδου
09:25 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:10 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:55 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
11:25 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ με την Αθηνά Λοϊζίδου
12:15 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
12:50 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
15:15 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
15:50 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
16:25 THE VOICE OF GREECE
19:10 SUCCESS STORY
20:05 Τομές στα Γεγονότα
21:15 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
23:30 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
02:40 ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
03:10 ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
03:35 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
04:15 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
back
ΚΥΡΙΑΚH 21 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:10 ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
05:35 ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
06:00 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
06:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
07:00 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07:55 ΘΕΚΛΑ... μιλάμε ανοιχτά με τη Θέκλα Πετρίδου
09:25 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:10 ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:50 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
11:25 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ με την Αθηνά Λοϊζίδου
12:00 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
14:05 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
16:20 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
17:00 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
17:30 THE VOICE OF GREECE
20:05 Τομές στα Γεγονότα
21:15 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
00:30 SUCCESS STORY
01:30 MY STYLE ROCKS
04:55 ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
back
ΔΕΥΤEΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:25 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
18/10
05:45
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:28
Θέκλα, Μιλάμε ανοικτά
10:58
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
Όλα Καλά
15:40
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
16:00
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
16:40
MY STYLE ROCKS
19:10
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
20:15
Τομές στα Γεγονότα
21:40
THE VOICE OF GREECE
00:30
MY STYLE ROCKS
02:50
Σ' ΑΓΑΠΩ
03:30
ΑΣΠΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
04:30
ΟΛΑ ΚΑΛΑ
19/10
05:45
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:28
Θέκλα, Μιλάμε ανοικτά
10:58
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
Όλα Καλά
15:40
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
16:20
MY STYLE ROCKS
19:10
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
20:15
Τομές στα Γεγονότα
21:40
THE VOICE OF GREECE
22:45
MY STYLE ROCKS
02:20
Σ' ΑΓΑΠΩ
02:50
ΑΣΠΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
04:00
ΟΛΑ ΚΑΛΑ
20/10
05:05
ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
05:30
ΤΑ ΧΡΥΣΟΨΑΡΑ
05:55
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
06:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
07:00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07:55
ΘΕΚΛΑ... μιλάμε ανοιχτά με τη Θέκλα Πετρίδου
09:25
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:10
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:55
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
11:25
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ με την Αθηνά Λοϊζίδου
12:15
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
12:50
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
15:15
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
15:50
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
16:25
THE VOICE OF GREECE
19:10
SUCCESS STORY
20:05
Τομές στα Γεγονότα
21:15
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
23:30
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
02:40
ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
03:10
ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
03:35
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
04:15
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
21/10
05:10
ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
05:35
ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ
06:00
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
06:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
07:00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07:55
ΘΕΚΛΑ... μιλάμε ανοιχτά με τη Θέκλα Πετρίδου
09:25
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:10
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ
10:50
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
11:25
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ με την Αθηνά Λοϊζίδου
12:00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
14:05
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
16:20
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
17:00
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
17:30
THE VOICE OF GREECE
20:05
Τομές στα Γεγονότα
21:15
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
00:30
SUCCESS STORY
01:30
MY STYLE ROCKS
04:55
ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
22/10
05:25
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ