Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022
back
ΤΕΤAΡΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
redesign/reddot LIVE NOW
05:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:35 Πρωτοσέλιδο
09:30 Ήρθε κι έδεσε
10:58 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:10 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
19:00 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55 Τομές στα Γεγονότα
21:15 MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS
23:10 LOVE ISLAND
01:05 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
back
ΠEΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:50 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:30 Ήρθε κι έδεσε
10:58 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:10 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
19:00 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55 Τομές στα Γεγονότα
21:15 MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
23:25 LOVE ISLAND
01:05 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
back
ΠΑΡΑΣΚΕΥH 07 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
next
05:50 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:30 Ήρθε κι έδεσε
10:58 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:15 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05 ΑΝΕΡΑΔΕΣ
19:00 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55 Τομές στα Γεγονότα
21:15 ME, MYSELF AND IRENE
23:05 LOVE ISLAND
01:05 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45 ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:45 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
05/10
05:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:35
Πρωτοσέλιδο
09:30
Ήρθε κι έδεσε
10:58
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:10
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
19:00
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55
Τομές στα Γεγονότα
21:15
MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS
23:10
LOVE ISLAND
01:05
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
06/10
05:50
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:30
Ήρθε κι έδεσε
10:58
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:10
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
19:00
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55
Τομές στα Γεγονότα
21:15
MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
23:25
LOVE ISLAND
01:05
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
07/10
05:50
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:30
Ήρθε κι έδεσε
10:58
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
14:10
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ
16:15
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
18:05
ΑΝΕΡΑΔΕΣ
19:00
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
19:55
Τομές στα Γεγονότα
21:15
ME, MYSELF AND IRENE
23:05
LOVE ISLAND
01:05
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
02:45
ΑΓΡΙΑ ΓΗ
03:35
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:45
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ