Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
back
ΔΕΥΤEΡΑ 06 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:20 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
redesign/reddot LIVE NOW
05:55 The CooKing
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:35 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:15 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:30 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:05 BOOM
17:00 ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00 GUESS MY AGE
18:55 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10 Τομές στα Γεγονότα
21:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:00 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:50 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:30 GUESS MY AGE
00:30 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:25 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
02:15 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:50 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
05:00 ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
back
ΤΡIΤΗ 07 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:55 The CooKing
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:55 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:30 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10 BOOM
17:05 ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:05 GUESS MY AGE
19:00 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10 Τομές στα Γεγονότα
21:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:00 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:40 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:25 GUESS MY AGE
00:25 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:20 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
02:05 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:40 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:50 ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
back
ΤΕΤAΡΤΗ 08 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:20 The CooKing
06:00 The CooKing
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:55 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:50 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:20 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:05 BOOM
17:00 ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00 GUESS MY AGE
18:55 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10 Τομές στα Γεγονότα
21:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:20 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:05 GUESS MY AGE
00:05 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:00 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
01:50 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:30 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:40 ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
back
ΠEΜΠΤΗ 09 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:35 The CooKing
06:05 The CooKing
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:55 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:25 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10 BOOM
17:05 ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00 GUESS MY AGE
18:55 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:30 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10 Τομές στα Γεγονότα
21:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
21:50 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:25 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
01:50 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:30 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:40 ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
back
ΠΑΡΑΣΚΕΥH 10 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:35 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
06:05 The CooKing
06:40 Πρωτοσέλιδο
09:55 ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55 Μεσημέρι και Κάτι
13:30 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55 ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:20 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10 BOOM
17:05 ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:05 GUESS MY AGE
19:00 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:35 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10 Τομές στα Γεγονότα
21:45 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
21:55 ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:30 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
01:40 ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:25 ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35 ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
back
ΣAΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛIΟΥ
next
05:30 ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
06/07
05:20
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
05:55
The CooKing
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:35
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:15
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:30
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:05
BOOM
17:00
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00
GUESS MY AGE
18:55
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10
Τομές στα Γεγονότα
21:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:00
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:50
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:30
GUESS MY AGE
00:30
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:25
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
02:15
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:50
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
05:00
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
07/07
05:55
The CooKing
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:55
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:30
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10
BOOM
17:05
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:05
GUESS MY AGE
19:00
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10
Τομές στα Γεγονότα
21:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:00
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:40
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:25
GUESS MY AGE
00:25
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:20
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
02:05
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:40
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:50
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
08/07
05:20
The CooKing
06:00
The CooKing
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:55
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:50
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:20
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:05
BOOM
17:00
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00
GUESS MY AGE
18:55
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:20
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10
Τομές στα Γεγονότα
21:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:20
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ
23:05
GUESS MY AGE
00:05
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01:00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
01:50
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:30
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:40
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
09/07
05:35
The CooKing
06:05
The CooKing
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:55
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:25
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10
BOOM
17:05
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:00
GUESS MY AGE
18:55
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:30
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10
Τομές στα Γεγονότα
21:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
21:50
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:25
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
01:50
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:30
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:40
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
10/07
05:35
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
06:05
The CooKing
06:40
Πρωτοσέλιδο
09:55
ΜΙΛΑ ΜΟΥ
10:55
Μεσημέρι και Κάτι
13:30
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
13:55
ΟΙ ΤΑΚΚΟΙ
14:20
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
16:10
BOOM
17:05
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
18:05
GUESS MY AGE
19:00
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
19:35
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
20:10
Τομές στα Γεγονότα
21:45
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
21:55
ΒΟΥΡΑΤΕ ΓΕΙΤΟΝΟΙ
22:30
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
01:40
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ
03:25
ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
04:35
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ
11/07
05:30
ΣΕ ΦΟΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ