ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση κεντρικού γραφείου:

31, Andy Hadjicostis & Archangelos Ave. Corner, 2057, Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22580100 (Κεντρικό) 

 

Θεματα Μάρκετινγκ, Προγραμματισμού & Πωλήσεις

Τμήμα Μάρκετινγκ: marketing@sigmatv.com

Τμήμα Διαφημίσεων - Πωλήσεων: sales@sigmatv.com

 

Αναφορά τεχνικών προβλημάτων

Τμήμα Τηλεόρασης: car@sigmatv.com

Τμήμα I.T: support@sigmatv.com

 

Θέματα Επικαιρότητας & Δημοσιογραφίας

Τμήμα Ειδήσεων: news@sigmatv.com

 

Θέματα Ανθρώπινου δυναμικού

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού: vacancies@sigmatv.com

 

Θέματα Προσωπικών Δεδομένων

DPO: privacy@sigmatv.com 

 

Γενικές πληροφορίες

info@sigmatv.com