ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση κεντρικού γραφείου: Λεωφόρος Αρχαγγέλου 31, 2054, Στρόβολος, Λευκωσία

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22580100 (Κεντρικό)  

 

Τμήμα Διαφημίσεων - Πωλήσεων: sales@sigmatv.com