Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
Κατά Λάθος (2015)

Κατά Λάθος επ.13

Κατά Λάθος… Καθαρίστρια 
 
Ό Καλλικάς γίνετε η αιτία να μείνει η πολυκατοικία χωρίς καθαρίστρια, έτσι ο Αδάμος αναγκάζετε να προσλάβει μία καινούρια κοπέλα στη θέση αυτή. Αλλά τι θα γίνει όταν η νέα καθαρίστρια έρθει αντιμέτωπη με τους ήρωες μας και τις παραξενιές τους; Στο μεταξύ ο Σταύρος προσπαθεί να βρει τρόπους να κερδίσει χρήματα και αποφασίζει να διδάξει κιθάρα στη Μάρω που με αυτόν τον τρόπο θέλει να εντυπωσιάσει το Λέα.
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Next Back