Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εφτά ουρανοί (2012-15)

7 Ουρανοί Γ' επ.63

Οι εξελίξεις με την υγεία του Ιάκωβου αποτελούν είδηση για όλη την οικογένεια.  Ένα γεγονός θα ανατρέψει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα η Πωλίνα. Ο Λάκης συνδέει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης του και καταλήγει σε συμπεράσματα.  Η Λουκία πιέζει την Αλεξία να της πει τι ακριβώς έγινε με την Ευγενία.  Ενώ η θέση της Φάνης φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ο Χάρης δεν ξέρει πως θα πρέπει να αντιδράσει.  Πράγματι ο Αστυνόμος είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει την πραγματική εμπλοκή της Φάνης και του Κυριάκου στην υπόθεση προχωρώντας στη σύλληψη της.