Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Έχεις τη δύναμη (2018-19)

Έχεις τη δύναμη 03 (Γιώργος Λεοντίου, Σωκράτης Πούλλης)