Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Έχεις τη δύναμη (2018-19)

Έχεις τη δύναμη 10 (Άννα Τριανταφύλλου) (Τελευταίο)