Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Μια Βαλίτσα Γεύσεις (2016-18)

Αξιολόγηση έργου

Αξιολόγηση έργου

31 Δεκεμβρίου 2018

Το έργο ‘Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: Γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας’, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και τη Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία για τρίτη χρονιά. Η έρευνα αξιολόγησης του έργου που υλοποιήθηκε από την εταιρεία Insights Market Research, αντανακλά και την ευρεία αποδοχή του έργου από το κυπριακό κοινό.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Next Back