Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
Μια Βαλίτσα Γεύσεις (2016-18)

Ενημερωτικά Δελτία 2018

Ενημερωτικά Δελτία 2018

31 Δεκεμβρίου 2018

Ενημερωτικά Δελτία του έργου Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας  για τους μήνες:

Ιανουάριο-Φεβρουάριο

Μάρτιο-Απρίλιο

Μάιο-Ιούνιο

Ιούλιο-Αύγουστο

Σεπτέμβριο- Οκτώβριο

Νοέμβριο-Δεκέμβριο

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Next Back