Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
Μια Βαλίτσα Γεύσεις (2016-18)

Μια βαλίτσα γεύσεις και εμπειρίες

Μια βαλίτσα γεύσεις και εμπειρίες

21 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΓΕΥΣΕΙΣ»
Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων του κυπριακού κοινού (γυναίκες ηλικίας 25+) για την τηλεοπτική εκπομπή «Μια βαλίτσα γεύσεις» η οποία προβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράση 4 – Ενίσχυση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής και με κωδικό Έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.4. με τίτλο «Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: Γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της μαγειρικής γαστρονομίας».
Η έρευνα υλοποιήθηκε από την εταιρεία Insights Market Research από τις 11 Ιουλίου έως και τις 29 Ιουλίου 2016 με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 2000 γυναίκες ηλικίας 25+ από τις οποίες οι 600 παρακολουθούν εκπομπές μαγειρικής. Η έρευνα ήταν παγκύπρια (αστικές και αγροτικές περιοχές). Η συλλογή των στοιχείων έγινε με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.
 
Αποτελέσματα
Στην ερώτηση αν παρακολουθείτε εκπομπές μαγειρικής, το 30% απάντησε θετικά. Αναλύοντας τη συχνότητα παρακολούθησης του προαναφερόμενου ποσοστού ,  το 27% δήλωσε ότι παρακολουθεί καθημερινά, το 43% μια φορά την εβδομάδα ενώ το υπόλοιπο σπάνια. Η ηλικιακή ομάδα των 55+ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινής παρακολούθησης καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό παρακολούθησης γενικά σε αντίθεση με την ηλικιακή ομάδα 25-44 η οποία συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό παρακολούθησης.
Βάσει των αποτελεσμάτων , το  42% προτιμά να παρακολουθεί συνταγές που αφορούν την Κυπριακή κουζίνα ενώ το 40% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να παρακολουθεί συνταγές από όλες τις κουζίνες. Μόλις το 18% δήλωσε ότι προτιμά την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κουζίνα. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι το ποσοστό των Κυπρίων γυναικών  που προτιμούν εκπομπές μαγειρικής με συνταγές από όλες τις κουζίνες του κόσμου αυξάνεται στις πιο νεαρές ηλικίες καθώς και στα άτομα με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης.  
Πρέπει να επισημανθεί ότι το 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σχεδόν πάντα μαγειρεύει υγιεινά στο σπίτι, με το 44% να απαντάει ότι τις περισσότερες φορές μαγειρεύει υγιεινά και μόλις το 11% σπάνια και 1% ποτέ.
Εστιάζοντας στην αξιολόγηση μιας εκπομπής που παρουσιάζει συνταγές από τις χώρες προέλευσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών το 64% απαντά από πολύ θετικά έως θετικά ενώ μόλις το 7% απαντά αρνητικά. 
Στην  ερώτηση αν θα έφτιαχναν συνταγές αυτών των χωρών , το 62% απάντησε θετικά και το 38% αρνητικά. Παρατηρούμε ότι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 25-44 εμφανίζονται πιο θετικά στο να δοκιμάσουν να μαγειρέψουν συνταγές από τρίτες χώρες με ποσοστό 68% να απαντάει ότι θα το δοκίμαζαν, ενώ για τις ηλικίες 45-54 το ποσοστό μειώνεται στο 64% και στις γυναίκες 55+ αγγίζει  το 53% . Αξιοπρόσεκτο ότι μεγαλύτερη διάθεση για να δοκιμάσουν συνταγές από τρίτες χώρες παρουσιάζουν οι απόφοιτοι κολεγίου/Πανεπιστημίου.
Σημαντικό πρέπει να θεωρηθεί και το γεγονός ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε ποσοστό 65% ότι θα προτιμούσαν να μαγειρεύουν συνταγές που να είναι προσαρμοσμένες στην Κυπριακή κουζίνα, παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώντας κάποια εγχώρια προϊόντα για αντικατάσταση κάποιων εισαγόμενων. Η προτίμηση αυτή παρουσιάζεται μεγαλύτερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, με το ποσοστό στους 55+ να φτάνει στο 73%.
Στην ερώτηση, αν έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστο μια φορά την εκπομπή  «Μια βαλίτσα γεύσεις» το 52% όσων παρακολουθούν εκπομπές μαγειρικής, δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον μια φορά την εκπομπή και το 48% αρνητικά. 
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εκπομπής , το 79% δήλωσε ότι δεν γνώριζε από πού προερχόταν. Αναλύοντας το 21% που δήλωσε ότι γνωρίζει , το 55% απάντησε ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα/ταμείο Ε.Ε. ενώ το 20% από την κυβέρνηση. Πρόσθετα το 15% απάντησε από το κανάλι και το 10% επέλεξε άλλους οργανισμούς.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Πίνακα 1 στην ερώτηση με ποια από τις παρακάτω φράσεις συμφωνείτε , καταγράφονται τα ακόλουθα ποσοστά συνέργειας με την κουλτούρα αλλά και τα ήθη και τα έθιμα των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Name
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της εκπομπής που άρεσαν περισσότερο στους ερωτηθέντες, αναφέρονται σε ποσοστό 44% ο σεφ, ακολουθούν σε ποσοστό 42% οι συνταγές μαγειρικής των Υπηκόων Τρίτων Χωρών ενώ έπεται σε ποσοστό 34%  η άποψη όσα μαθαίνουν για την κουλτούρα και τον πολιτισμό των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 
Στην ερώτηση τι θα άλλαζαν στην εκπομπή, το 37% απάντησε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα, το 34% την ώρα προβολής ενώ το 13% ότι θα άλλαζε τις συνταγές μαγειρικής. 
 
Τα ευρήματα του ακόλουθου πίνακα 2 παρουσιάζουν στο σύνολο της την αξιολόγηση της εκπομπής, η αξιολόγηση έγινε χρησιμοποιώντας μια δεκαβάθμια κλίμακα όπου 1 = καθόλου καλά και 10 = άριστα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά.
 
Name
Άξιο αναφοράς είναι ότι ερωτώμενοι , σε ποσοστό 66% , απάντησαν ότι η εκπομπή συμβάλει στην ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην κυπριακή κοινωνία και μόλις το 34% όχι.
Επίσης οι ερωτώμενοι απάντησαν σε ποσοστό 57% ότι βοήθησε στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
 
Στην ερώτηση κατά πόσο είστε ικανοποιημένος/η από την προβολή της εκπομπής «Μια βαλίτσα γεύσεις» οι απαντήσεις που δόθηκαν φαίνονται πολύ ενθαρρυντικές με το 84% να δηλώνει ικανοποιημένο και μάλιστα από αυτό το 19% να δηλώνει πολύ ικανοποιημένο και μόλις το 14% λίγο και το 2% καθόλου ικανοποιημένο.
 
Αξιοσημείωτο επίσης ότι το 71% θα επιθυμούσε να υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες εκπομπές στην κυπριακή τηλεόραση που να παρουσιάζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που ζουν στην Κύπρο. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το 87% συμφωνεί ότι κάθε Υπήκοος Τρίτης Χώρας είναι φορέας πολιτισμού/κουλτούρας. 
 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Next Back